Accessibility Links

Contacte incidències: online@torellomountainfilm.cat

[CAT]

RESUM FUNCIONAMENT FESTIVAL ONLINE

• El període de visionament comença el divendres dia 12 de novembre a les 06:00h i finalitza el diumenge 21 de novembre a les 23:59h UTC/GMT +1 hora.

• Cada pel•lícula té un període de reproducció de 48 hores. Una vegada hàgiu començat a veure una pel•lícula (un cop hàgiu fet “play”), la podreu aturar i recuperar durant les 48 hores següents. Passat aquest temps, la sessió haurà “caducat”.

• Les pel•lícules deixaran d’estar disponibles el diumenge 21 de novembre a mitjanit, coincidint amb la finalització del Festival. Això vol dir que s’aturarà el visionament de les pel•lícules que s’estiguin reproduint en aquell moment i no es podran recuperar.

• Totes les sessions tenen un número màxim de visionaments, per la qual cosa és possible que algunes “s’exhaureixin” tal com passa als cinemes quan s’acaben les entrades.

PREGUNTES FREQÜENTS FESTIVAL ONLINE

Totes les projeccions són de pagament?
Sí, es poden adquirir sessions individuals o, si ho preferiu, l’abonament que inclou tots els films del Festival.

Puc veure pel•lícules fora de l’estat espanyol?
No, el contingut només és accessible dins l’estat espanyol.

Com selecciono els subtítols?
Per seleccionar els subtítols heu de prémer el botó “cc” i seleccionar idioma. Aquest botó està situat a la part inferior dreta de la pantalla de reproducció.

Com puc crear un compte?
• Feu clic a “Crear compte” a la part superior dreta del lloc web. • A continuació, completeu els camps “Nom”, “Correu electrònic” i “Contrasenya”. Tingueu en compte que heu d’escriure la vostra adreça electrònica completa, en cas contrari apareixerà el missatge “Introduïu una adreça electrònica vàlida”. • A continuació, feu clic a “Envia”. Rebreu un correu de confirmació a la bústia d’entrada. Si no heu rebut el correu electrònic a la vostra bústia, recordeu que heu de comprovar la carpeta de correu brossa. Feu clic a l’enllaç del correu electrònic per validar el vostre registre. • Si us registreu i apareix el missatge següent: “Aquest correu electrònic ja està en ús”, vol dir que ja us heu registrat. A continuació, feu clic a “Inicieu la sessió”.

Com puc connectar-me?
Feu clic a “Inicieu la sessió”. Empleneu els camps “Adreça de correu electrònic” i “Contrasenya”. Si heu oblidat la vostra contrasenya, feu clic a “Has oblidat la teva contrasenya?” Rebreu un correu electrònic on podreu introduir una nova contrasenya.

Què passa si oblido la meva contrasenya?
A l’apartat “Inicieu la sessió” premeu “Has oblidat la teva contrasenya?”, introduïu l’adreça de correu electrònic que heu utilitzat per crear el compte i se us enviarà un enllaç per restablir la vostra contrasenya.

Les projeccions es poden aturar i reprendre més endavant?
Cada pel•lícula té un període de reproducció de 48 hores. Una vegada heu començat a veure una pel•lícula (un cop heu fet “play”), la podeu aturar i reprendre durant les 48 hores següents. Passat aquest temps, la sessió haurà “caducat”.

Un cop registrat un dispositiu, tinc l’obligació de visionar les pel•lícules sempre en el mateix?
És possible canviar el dispositiu. Per fer-ho caldrà entrar al vostre perfil a “My Devices” i esborrar un dispositiu per permetre que l’altre s’obri.

Amb quants dispositius puc veure el contingut de la plataforma?
No es pot reproduir una pel•lícula simultàniament en més d’un dispositiu, si necessiteu canviar de dispositiu cal anar al vostre perfil a “My Devices” i esborrar l’anterior dispositiu registrat. Podeu registrar un màxim de 3 dispositius.

Quina és la qualitat màxima de reproducció del material allotjat a la plataforma?
La plataforma disposa d’una qualitat màxima de 2k, però es poden escollir qualitats inferiors depenent del tipus de connexió de l’usuari.

Quins són els requisits del sistema?
Podeu utilitzar PC amb Windows 7+, Mac amb Intel i macOS10.12 +. Necessitareu una connexió a Internet de banda ampla o de fibra, la connexió telefònica no funcionarà. Trobareu més especificacions en les preguntes següents.

Quins són els requisits per als equips Windows?
Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer o Opera. Us recomanem que utilitzeu la versió més recent del navegador, ja que pot ser que les versions anteriors no siguin compatibles. Internet Explorer a Windows 7 ja no és compatible. Necessiteu una connexió a Internet de banda ampla o de fibra, la connexió telefònica no funcionarà.

Quins són els requisits per als equips Mac?
MacOS 10.12 o posteriors. Google Chrome, Firefox, Safari o Opera. Us recomanem que utilitzeu la versió més recent del navegador, ja que pot ser que les versions anteriors no siguin compatibles. Necessiteu una connexió a Internet de banda ampla o de fibra, la connexió telefònica no funcionarà.

Puc veure contingut amb el meu dispositiu Linux?
No, el sistema no està optimitzat amb Linux.

No puc reproduir cap dels continguts, què passa?
Comproveu els requisits mínims del sistema especificats en els punts anteriors. Us recomanem que actualitzeu la versió més recent del navegador. Utilitzem una transmissió de bits adaptativa que significa que la qualitat del streaming s’ajustarà automàticament en funció de la velocitat d’internet. Per a transmissions d’alta definició (HD), recomanem connexions VDSL, per cable o de fibra, ja que no podem garantir la transmissió constant en HD amb ADSL.

Per què la reproducció de vídeo no funciona o no funciona correctament?
Si la vostra connexió a Internet és dèbil, podeu tenir problemes durant la reproducció.

Puc veure el contingut de la plataforma a la TV?
Sempre que la televisió sigui compatible amb aquesta tecnologia. Un cop hàgiu iniciat la projecció, al menú de sota teniu l’opció d’enviar la imatge a dispositius compatibles com televisors o tablets.

pantalla

[ES]

RESUMEN FUNCIONAMIENTO FESTIVAL ONLINE

• El periodo de visionado comienza el viernes día 12 de noviembre a las 00:00h y finaliza el domingo 21 de noviembre a las 23:59h UTC / GMT +1 hora.

• Cada película tiene un periodo de reproducción de 48 horas. Una vez has empezado a ver una película (una vez has hecho “play”), la puedes detener y recuperar durante las 48 horas siguientes. Pasado este tiempo, la sesión habrá “caducado”.

• Las películas dejarán de estar disponibles el domingo 21 de noviembre a medianoche, coincidiendo con la finalización del Festival. Esto significa que se detendrá el visionado de las películas que se estén reproduciendo en ese momento y no se podrán reanudar.

• Todas las sesiones tienen un número máximo de visionados, por lo que es posible que algunas se “agoten” igual que ocurre en los cines cuando se acaban las entradas.

PREGUNTAS FRECUENTES FESTIVAL ONLINE

¿Todas las proyecciones son de pago?
Sí, pueden adquirirse sessions individuals o, si lo prefieres, el abono que incluye todos los filmes del Festival.

¿Puedo ver las películas fuera del estado español?
No, el contenido solo es accessible dentro del estado español.

¿Cómo selecciono los subtítulos?
Para seleccionar los subtítulos debes pulsar el botón “cc” y seleccionar idioma. Este botón está situado en la parte inferior derecha de la pantalla de reproducción.

¿Cómo puedo crear una cuenta?
• Haz clic en “Create Account” en la parte superior derecha de la página web. • A continuación, completa los campos “Nombre”, “Correo electrónico” y “Contraseña”. Ten en cuenta que debes escribir tu dirección de correo electrónico completa, en caso contrario aparecerá el mensaje “Introducid un correo electrónico válido”. • A continuación, clica en “Envia”. Recibirás un correo de confirmación en el buzón de entrada. Si no lo recibes, comprueba la carpeta spam. Clica el enlace del correo electrónico para validar tu registro. • Si te registras y aparece el mensaje siguiente: “Este correo electrónico ya está en uso”, quiere decir que ya estás registrado. A continuación, clica en “Inicio de sesión”.

¿Cómo puedo conectarme?
Clica en “Inicia la sesión”. Rellena los campos “Dirección de correo electrónico” y “Contraseña”. Si has olvidado tu contraseña, clica en “Has olvidado tu contraseña?” Recibirás un correo electrónico donde podrás introducir una nueva contraseña.

¿Las proyecciones se pueden detener y reanudar más adelante?
Cada película tiene un periodo de reproducción de 48 horas. Una vez has empezado a ver una película (una vez has hecho “play”), la puedes detener y reanudar durante las 48 horas siguientes. Pasado este tiempo, la sesión habrá “caducado”.

¿Una vez registrado un dispositivo, tengo la obligación de visionar las películas siempre en el mismo?
Es posible cambiar el dispositivo, para ello habrá que entrar a tu perfil en “My Devices” y borrar un dispositivo para permitir que se pueda utilizar uno nuevo.

¿Con cuántos dispositivos puedo ver el contenido de la plataforma?
No se puede reproducir una película simultáneamente en más de un dispositivo, si necesitas cambiar de dispositivo hay que ir a tu perfil en “My Devices” y borrar el anterior dispositivo registrado. Puedes registrar un máximo de 3 dispositivos.

¿Cuál es la calidad máxima de reproducción del material alojado en la plataforma?
La plataforma dispone de una calidad máxima de 2k, pero se pueden escoger calidades inferiores dependiendo del tipo de conexión del usuario.

¿Cuáles son los requisitos del sistema?
Puedes utilizar PC con Windows 7+, Mac con Intel y macOS10.12 +. Necesitarás una conexión a Internet de banda ancha o de fibra, la conexión telefónica no funcionará. Encontrarás más especificaciones en las siguientes preguntas.

¿Cuáles son los requisitos para los equipos Windows?
Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer u Opera. Se recomienda utilizar la versión más reciente del navegador, ya que puede que las versiones anteriores no sean compatibles. Internet Explorer en Windows 7 ya no es compatible. Necesitas una conexión a Internet de banda ancha o de fibra, la conexión telefónica no funcionará.

¿Cuáles son los requisitos para los equipos Mac?
MacOS 1012 o posteriores. Google Chrome, Firefox, Safari u Opera. Se recomienda utilizar la versión más reciente del navegador, ya que puede que las versiones anteriores no sean compatibles. Necesitas una conexión a Internet de banda ancha o de fibra, la conexión telefónica no funcionará.

¿Puedo ver contenido con mi dispositivo Linux?
No, el sistema no está optimizado con Linux.

¿No puedo reproducir ninguno de los contenidos, qué pasa?
Comprueba los requisitos mínimos del sistema anteriormente mencionados. Te recomendamos que actualices la versión más reciente del navegador. Utilizamos una transmisión de bits adaptativa. Esto significa que la calidad del streaming se ajustará automáticamente en función de la velocidad de internet. Para transmisiones de alta definición (HD), recomendamos conexiones VDSL, por cable o de fibra, ya que no podemos garantizar la transmisión constante en HD con ADSL.

¿Qué pasa si olvido mi contraseña?
En el apartado “Sign In” pulsa “Forgotten your password?”, introduce la dirección de correo electrónico que utilizaste para crear la cuenta y se te enviará un enlace para restablecer tu contraseña.

¿Por qué la reproducción de vídeo no funciona o no funciona correctamente?
Si tu conexión a Internet es débil, puedes tener problemas durante la reproducción.

¿Puedo ver el contenido de la plataforma en la TV?
Siempre que la televisión sea compatible con esta tecnología. Cuando empiezas la proyección, en el menú de abajo tienes la opción de enviar la imagen a dispositivos compatibles como televisores o tablets.

pantalla

[EN]

ONLINE FESTIVAL OPERATION SUMMARY

• The viewing period begins on Friday, November 12 at 11:59 p.m. and ends on Sunday, November 21 at 11:59 p.m. UTC / GMT +1 hour.

• Each movie has a playback period of 48 hours. Once you have started to watch a movie (once you have done “play”), you can stop and retrieve it during the next 48 hours. After this time, the session will have “expired”.

• The films will no longer be available on Sunday, November 21 at midnight, coinciding with the end of the Festival. This means that movies currently playing will be stopped and cannot be resumed.

• All films have a maximum number of viewings, so it is possible that some are “sold out” as happens in theaters when physical tickets run out.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ONLINE FESTIVAL

Are all screenings paid?
Yes, individual sessions can be purchased or, if you prefer it, there is a pass to see all the Festival filmes.

** Can I watch the movies outside Spain? **
No, the content is only accessible within Spain.

How do I select the subtitles?
To select the subtitles you must press the “cc” button and select language. This button is located at the bottom right of the playback screen.

** How can I create an account? **
• Click on “Create Account” at the top right of the web page. • Next, fill in the “Name”, “Email” and “Password” fields. Keep in mind that you must enter your full email address, otherwise the message “Enter a valid email address” will appear. • Then, click on “Send”. You will receive a confirmation email in your inbox. If you don’t receive it, please check the spam folder. Click the link in the email to validate your registration. • If you register and the following message appears: “This email is already in use”, it means that you are already registered. Then click on “Login”.

** How can I connect? **
Click on “Start the session”. Fill in the “Email address” and “Password” fields. If you have forgotten your password, click on “Have you forgotten your password?” You will receive an email where you can enter a new password.

Can projections be stopped and resumed later?
Each movie has a playback period of 48 hours. Once you have started watching a movie (once you have done “play”), you can stop and resume it for the next 48 hours. After this time, the session will have “expired”.

Once a device is registered, do I have the obligation to always watch movies on it?
It is possible to change the device, for this you will have to enter your profile in “My Devices” and delete one device to allow the other to be used.

With how many devices can I view the content of the platform?
You cannot play a movie simultaneously on more than one device. If you need to change devices, you have to go to your profile in “My Devices” and delete the previous registered device. You can register a maximum of 3 devices.

What is the maximum quality of reproduction of the material hosted on the platform?
The platform has a maximum quality of 2k, but you can choose lower qualities depending on the type of connection of the user.

What are the system requirements?
You can use PC with Windows 7+, Mac with Intel, and macOS10.12 +. You will need a broadband or fiber Internet connection - the dial-up connection will not work. You will find more specifications in the following questions.

What are the requirements for Windows computers?
Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer or Opera. It is recommended to use the latest version of the browser, as older versions may not be compatible. Internet Explorer in Windows 7 is no longer supported. You need a broadband or fiber Internet connection - the dial-up connection will not work.

What are the requirements for Mac computers?
MacOS 1012 or later. Google Chrome, Firefox, Safari or Opera. It is recommended to use the latest version of the browser, as older versions may not be compatible. You need a broadband or fiber Internet connection - the dial-up connection will not work.

** Can I watch content with my Linux device? **
No, the system is not optimized with Linux.

I can’t reproduce any of the content, what’s wrong?
Check the minimum system requirements mentioned above. We recommend that you update the latest version of your browser. We use adaptive bitrate which means that the quality of the streaming will automatically adjust based on internet speed. For high definition (HD) broadcasts, we recommend VDSL, cable or fiber connections, as we cannot guarantee consistent HD streaming with ADSL.

What if I forget my password?
In the “Sign In” section click “Forgotten your password?”, enter the email address you used to create the account and a link will be sent to reset your password.

Why is video playback not working or not working properly?
If your Internet connection is weak, you may have problems during playback.

Can I see the content of the platform on TV?
As long as the television is compatible with this technology. When you enter the projection, in the menu below you have the option to send the image to compatible devices such as TV or tablets.

pantalla