Accessibility Links

1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La compra realitzada per visionar el programa del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló suposa l’acceptació de les següents condicions generals d’ús, ofertes per la Fundació Festival Cinema de Muntanya amb CIF: G-64330533, domiciliada al carrer Anselm Clavé 5, 3er-2a de Torelló.

El comprador reconeix i accepta que l’Organització ostenta i és titular de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i qualsevol altre, inclosos els d’imatge, derivats, directament o indirectament, de la programació del Festival, sense limitació temporal, i sense cap altra limitació més que les disposades en la Llei de Propietat Intel•lectual vigent.

Tot intent d’estafa, violació, sostracció, robatori, així com els danys a la propietat personal causats directa o indirectament a l’Organització o empleats de la mateixa autoritzen a aquesta a emprendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.

Aquesta compra no atorga dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting, revenda o de promoció (inclosos els concursos, regals i / o sortejos). L’incompliment d’aquest punt, sense autorització expressa i fefaent de l’Organització, obligarà a l’anunciant i / o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalització equivalent a mil vegades el preu de l’entrada més cara de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix, queda anul•lada la llicència incorporada a la present.

La impossibilitat de visionar els films perquè el dispositiu utilitzat no compleix els requisits mínims especificats a l’apartat AJUDA d’aquesta plataforma, exhimeix l’organització de l’obligació de retornar l’import de la compra, pel fet que li és impossible comprovar aquesta impossibilitat.

Qualsevol reclamació s’haurà d’acompanyar obligatòriament amb la presentació d’aquesta entrada.

2. PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és la Fundació Festival Cinema de Muntanya C. Anselm Clavé 5, 3er-2a 08570 Torelló CIF G-64330533 c/e: info@torellomountainfilm.cat Web: www.torellomountainfilm.cat

El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, data de naixement i gènere (només per a ús estadístic). Informació relativa a pagaments i devolucions, adreça IP, data i hora en la que has accedit als nostres serveis, navegador d’internet que utilitzes i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu. Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

Per què i per a què tractem les teves dades?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar l’enviament de la informació que ens sol•licitin. Gestionar el pagament del lloguer dels films a visionar. Gestionar l’accés als visionaments. Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar. Enviar informació sobre el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i les activitats que organitza, a través de butlletins periòdics o comunicacions puntuals.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals: Consentiment de l’interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de contacte, les sol•licituds d’informació o alta a butlletins.

Quant de temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida, així com pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Comunicació de les dades

No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

No es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’interessat/da

Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades escrivint-nos al correu electrònic info@torellomountainfilm.cat